اعلان کاریابی؛ بست 7 خانه سامان

rahyab
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۴ - ۹:۱۹
Vacancy

Publish Date

Closing Date

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (1) بست کمبود رتبه هفتم مربوط دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث از طریق رقابت آزاد به اعلان مجدد کاریابی سپرده میشود:

خانه سامان – ریاست مالی واداری بست (7)
تعداد بست (1)
شرایط استخدام:
درجه تحصیل داشتن حداقل سند تحصیلی بکلوریا

تجارب کاری داشتن تجربه کاری در بخش خانه سامانی
مهارت ها: توانایی خواندن و نوشتن
داشتن اخلاق نیکو و پسندیده

فورم های در خواستی و لایحه وظایف بست اعلان شده از تاریخ نشر اعلان الی مدت ده یوم کاری از طریق آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع برج شهر آرا سرک ملالی زیژنتون توزیع میگردد.

نوت: ضم نمودن فوتوکاپی تذکره، حتمی میباشد، بعد از ختم اعلان فورم درخواستی توزیع و یا پذیرفته نمی شود.