ریاست ها

ریاست‌ها و آمریت های  مرکزی
ریاست مالی واداری
ریاست روابط بین‌الملل
ریاست وقایه و کاهش خطر
ریاست حالات اضطرار
ریاست پلان و پالیسی
ریاست تطهیر ماین
آمریت سوانح و ارزیابی اجراات 
 
ریاست های ولایتی
ریاست حوادث ولایت کابل
ریاست حوادث ولایت پنجشیر
ریاست حوادث ولایت پروان
ریاست حوادث ولایت سمنگان
ریاست حوادث ولایت بلخ
ریاست حوادث ولایت سرپل
ریاست حوادث ولایت بغلان
ریاست حوادث ولایت بدخشان
ریاست حوادث ولایت تخار
ریاست حوادث ولایت کاپیسا
ریاست حوادث ولایت کندز
ریاست حوادث ولایت جوزجان
ریاست حوادث ولایت دایکندی
ریاست حوادث ولایت بامیان
ریاست حوادث ولایت فراه
ریاست حوادث ولایت نیمروز
ریاست حوادث ولایت کندهار
ریاست حوادث ولایت زابل
ریاست حوادث ولایت هرات
ریاست حوادث ولایت غزنی
ریاست حوادث ولایت لوگر
ریاست حوادث ولایت پکتیا
ریاست حوادث ولایت خوست
ریاست حوادث ولایت پکتیکا
ریاست حوادث ولایت ننگرهار
ریاست حوادث ولایت لغمان
ریاست حوادث ولایت کنر
ریاست حوادث ولایت نورستان
ریاست حوادث ولایت هلمند
ریاست حوادث ولایت فاریاب
ریاست حوادث ولایت ارزگان
ریاست حوادث ولایت غور
ریاست حوادث ولایت وردک
ریاست حوادث ولایت بادغیس