زندگی نامه محترم احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث

Azimi Image

محترم احمد تمیم عظیمی فرزند عبدالعزیز در سال 1374 در شهر تالقان ولایت تخار در یک خانواده تحصیل یافته متولد گردید.
موصوف تعلیمات ابتدایی و متوسطه خویش را در مکتب لیسه ملا عبدالودود شهید در ولایت تخار به اتمام رسانیده و در سال 1392 بعد از سپری نمودن امتحان کانکور وارد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار شد و در سال 1395 موفقانه به پایه اکمال رسانید. دوران تعلیمات ثانوی و تحصیلات عالی اول توآم با دست آورد های خوب می باشند. او در پهلوی داشتن درجه کدری در دانشگاه و درخشش عالی در برنامه های .........

 

برقراری ارتباط 

شماره تماس:

  0793232390 

  0700713382

ایمیل آدرس:

ahmadtamim.azimi@andma.gov.af

ahmadtamim.azimi@gmail.com


زندگی نامه محترم حسیب الله شیخانی، آمر اطلاعات و ارتباط عامه

33

 محترم حسیب الله شیخانی، آمر اطلاعات و ارتباط عامه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، در سال 1370 در یک خانواده تحصیل یافته در قریه شیخان ولسوالی رخه ولایت پنجشیر متولد گردیده است.
موصوف تعلیمات ابتدایی خویش را در لیسه عالی رخه و و دوره لیسه را در لیسه عالی غلام حیدرخان کابل به اتمام رسانیده، در سال 1390 بعد از سپری نمودن امتحان کانکور وارد پوهنڅی ژورنالیزم پوهنتون کابل  شد و در سال 1395 موفقانه به پایه اکمل رسانیده است.  
محترم حسیب الله شیخانی، در جریان تحصیل اش از سال 1390 الی 1391 به اساس رقابت آزاد بحیث مدیر ثبت سازمان‌های اجتماعی وزارت عدلیه ایفای وظیفه نموده است. سپس به اساس لیاقت و شایستگی‌اش از طریق رقابت آزاد از سال 1391 الی 1395 به حیث کارشناس برنامه‌های آموزشی ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان ایفای وظیفه نموده است.
موصوف به اساس رقابت آزاد و حکم مقام عالی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به تاریخ 12 حوت 1395 به حیث آمر اطلاعات و ارتباط عامه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث مقرر شد.

برقراری ارتباط:


شماره تماس:
ایمیل آدرس: hasibullahshikhani.afg@gmail.com