زندگی نامه

محترم غلام غوث ناصری معین و سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث؛

Photo


محترم الحاج غلام غوث ناصری سرپرست و معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث امارت اسلامی افغانستان، در سال 1344‌هـ‌ش در یک خانواده متدین و مجاهد متولد، و پدر شان محترم دگروال محمد ابراهیم ناصری از چهره های نام آشنا و متنفذ کشور است.
موصوف تعلیمات ابتدایی و متوسطه خویش در مکتب میرویس هوتکی و دوره لیسه را در لیسه عالی حبیبه شهرکابل به اتمام رسانیده است.
آقای ناصری تحصیلات عالی اش را دور از وطن در رشته طب‌نظامی در 1367هـ‌ ش در پوهنتون البدر در کشور جمهوری اسلامی پاکستان تکمیل نموده است.
محترم غلام غوث ناصری، از سال 1368 الی 1372 منحیث داکتر جراح در شفاخانه البدر و از سال 1372 الی 1375 منحیث داکتر جراح در کمپ مهاجرین منداکمیا شهر پشاور ایفای وظیفه نموده است.
موصوف بر علاوه تجارت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نیز نقش عمده داشته و رییس شورای قوم ناصری در ولایت لوگر بوده و همچنان منحیث عضو شورای حل منازعات خبره‌گان ولایت لوگر فعالیت کرده است.
سپس به اساس حکم مقام عالی امارت اسلامی افغانستان به تاریخ 1443/ 2/ 15 محترم الحاج غلام غوث ناصری بحیث سرپرست و معین انسجام امور حوادث وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث معرفی گردید. ایشان مصمم اند تا با روی دست گرفتن یک سلسله برنامه های جدید انکشافی واصلاحی، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث را منحیث یک نهاد کلیدی در سکتور مدیریت حوادث کشور در راستای انجام مسؤولیت ها و وظایف سایکل تعریف و قبول شده مدیریت حوادث تبدیل نماید.