پیش بینی آب و هوا

وضعیت آب و هوا ی  کابل و برخی مناطق دیگر ی کشور در 24 ساعت آینده
20/قوس/1398


Rainfall
Snow
وضعیت آب و هوا ی  کابل و برخی مناطق دیگر ی کشور در 24 ساعت آینده

30/عقرب/1398
Rainfall
Snow

Flood
وضعیت آب و هوا ی  کابل و برخی مناطق دیگر ی کشور در 24 ساعت آینده

28/عقرب/1398
RailFall

ُSnow
ّFlood
وضعیت آب و هوا ی  کابل و برخی مناطق دیگر ی کشور در 24 ساعت آینده

15/عقرب/1398

Rainfall

ُSnow

 

وضعیت آب و هوا ی  کابل و برخی مناطق دیگر ی کشور در 24 ساعت آینده

13/عقرب/1398

 

Rainfall

SNow

 

وضعیت آب و هوا ی  کابل و برخی مناطق دیگر ی کشور در 24 ساعت آینده

11/عقرب/1398

آب و هوا

نقشه برف باری

9 /عقرب/ 1398

طبق نقشه فوق در روز آینده به مقدار 5 تا 25 ملی متر  در  مناطق شمال شرقی، شرقی، مناطق شمال، جنوب شرقی، جنوب شرقی، جنوب سطوح مرتفع مرکزی، مناطق غربی و سالنگ ها بشمول مرکز پیش بینی  میگردد و در  مناطق شمال شرقی و سالنگ ها برفباری دوام خواهد کرد همچنان احتمال وقوع سیلاب آنی و محلی در ولایات سرپل، غور، دایکندی، هرات، فراه و بادغیس وجود  دارد

 

Rain

SnowFlood