تماس با ما

34.5330772, 69.1560535

معلومات برای تماس

برج شهرآرا، سرک شفاخانه ملالی، کابل افغانستان
0202104926
info@andma.gov.af