تماس با ما

34.5379173, 69.1700401

معلومات برای تماس

سرک چهارم شیرپور، کابل افغانستان
0093202104926
info@andma.gov.af