قوانین او طرزالعملونه

قوانین او طرزالعملونه دانلود لینک
د پیښو د مدیریت قانون دانلود لپاره دلته کلیک وکړئ 
داخلي بې ځایه شوي طرزالعمل دانلود لپاره دلته کلیک وکړئ 
د بیړنیو بودیجو کارولو لپاره کړنلارې دانلود لپاره دلته کلیک وکړئ