شکایتونه

مهرباني وکړئ  خپلو شکایتونو د لاندې بریښنالیک او د اړیکو شمیره کی زموږ سره شریک کړئ

بریښنالیک:      complaint@andma.gov.af

اریکی شمیره:

0777225686

0188885053