بیانیه ها

کابل___ افغانستان

21 میزان 1397     

Ministers

 متن کامل بیانیه رسانه یی نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث پیرامون تجلیل از روز جهانی کاهش خطرات حوادث و اقدامات انجام شده در ارتباط با خشکسالی                                                                                                                                                           
وضعیت موجود                                                                                                                         .
خشکسالی 20 ولایت افغانستان را تحت تأثیر قرار داده که در این ولایات اقتصاد زراعتی و مالداری که وابستگی زیادی به آب دارند به شدت آسیب دیده اند. به اساس گزارش های دریافتی 2.2 میلیون از مردم مسکون و 3.3 میلیون رأس مواشی در این ولایات تحت تاثیر قرار گرفته اند که از آنجمله 1.4 نفر آنها به کمک های عاجل بشری نیازمند می باشند. هم اکنون در اثر خشکسالی 250.000 نفر از ولایت بادغیس، غور و فاریاب بیجا شده و در اردوگاه های موقت در شهرهای هرات، قلعه نو و فیروزکوه اسکان موقت یافته اند                                                                                       . 
پلان مقابله با خشکسالی که با کمک وزارت های زراعت آبیاری و مالداری، احیا و انکشاف……………

متن سخنرانی محترم نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در کنفرانس وزرای آسیایی پیرامون کاهش خطرات حوادث AMCDRR که در شهر آلان باتور، منگولیا برگزار شده است

جلالتمآبان رئیس کنفرانس، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای کاهش خطر پذیری، رؤسای محترم هیأت نمایندگی کشورهای عضو کنفرانس، خانم ها و آقایان ..................