بیانیه وزیر

کابل___ افغانستان

21 میزان 1397

Minister

متن کامل بیانیه رسانه یی نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث پیرامون تجلیل از روز جهانی کاهش خطرات حوادث و اقدامات انجام شده در ارتباط با خشکسالی                                                                                                                                                           
وضعیت موجود                                                                                                                           
خشکسالی 20 ولایت افغانستان را تحت تأثیر قرار داده که در این ولایات اقتصاد زراعتی و مالداری که وابستگی زیادی به آب دارند به شدت آسیب دیده اند. به اساس گزارش های دریافتی 2.2 میلیون از مردم مسکون و 3.3 میلیون رأس مواشی در این ولایات تحت تاثیر قرار گرفته اند که از آنجمله 1.4 نفر آنها به کمک های عاجل بشری نیازمند می باشند. هم اکنون در اثر خشکسالی 250.000 نفر از ولایت بادغیس، غور و فاریاب بیجا شده و در اردوگاه های موقت در شهرهای هرات، قلعه نو و فیروزکوه اسکان موقت یافته اند                                                                                       . 
پلان مقابله با خشکسالی که با کمک وزارت های زراعت آبیاری و مالداری، احیا و انکشاف دهات و صحت عامه تهیه شده بود دارای سه جز بود                   
- تهیه خوراکه حیوانی برای 3.3 میلیون رأس مواشی ای ، آبیاری و مالداری که با کمبود علوفه مواجه هستند؛                                                                              - تهیه و انتقال گندم؛                                                                                                                          
- تهیه آب آشامیدنی؛                                                                                                                              
- عرضه خدمات صحی برای مردم در مناطقی که تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته 
اند؛                                                                                                          
- رسیدگی به بیجا شدگان ناشی از خشکسالی؛                                                                                                                                                                       
اقدامات انجام شده

تأمین خوراکه حیوانی
تهیه 9954 تن خوراکه حیوانی و انتقال و توزیع آن برای متضررین در هشت ولایت
آبرسانی
تهیه آب آشامیدنی برای هشت ولایت فاریاب، بادغیس، جوزجان، نیمروز، سرپل، تخار و دایکندی برای 466.693 نفر بوسیله تانکر توسط وزارت انکشاف دهات که تا بحال برای 190.000 نفر آبرسانی صورت گرفته است.

عرضه خدمات صحی
عرضه خدمات صحی برای 145.000 نفر در بیست ولایت متأثر از خشکسالی توسط وزارت صحت عامه 
انتقال و توزیع گندم در پلان پیش بینی شده که مجموعاً 92.914 تن گندم از ذخایر وزارت زراعت طی دو مرحله برای 34 ولایت افغانستان انتقال و میان مستحقین توزیع شود که انتقال مرحله اول آن پایان یافته است. درین مرحله مجموعاً 59.220 تن گندم به بیست ولایت منتقل شده و روند انتقال و توزیع آن به ولسوالیها ادامه دارد که به اساس آخرین اطلاع دریافتی 60% آن به مستحقین توزیع شده است.
در مرحله دوم قرار است که 33.694.2 تن گندم به 14 ولایت باقیمانده منتقل شود که کار های مقدماتی برای انتقال آن در جریان است.

در توزیع گندم سهمیه بازماندگان شهدای پولیس مشخص شده و قرار است که به هر خانواده دوصد کیلو گندم توزیع شود در حالیکه سهمیه عادی خانوارها 150 کیلوگرام در نظر گرفته شده است.
در مجموع توزیع این گندم برای 568.074 خانواده در نظر گرفته شده که بصورت مستقیم 3.977.207 نفر از آن بهره مند خواهد شد.

همآهنگی با مؤسسات امداد بین المللی
مؤسسات امداد بین المللی و انجوها درهمآهنگی با اداره ملی مبارزه با حوادث برنامه ای را تدوین نموده اند که در چارچوب آن قرار است در دو مرحله به مردم در مناطق نا امن کمک رسانی صورت گیرد.
- مرحله اول: این مرحله از اول ماه اگست شروع شده است و تا آخر ماه اگست ادامه پیدا کرد. در مرحله اول 44 ولسوالی در 12 ولایت تحت پوشش خدمات کمک رسانی قرار گرفته اند. درین مرحله 610.000 نفر از کمک های این موسسات بهره مند شده اند.
- مرحله دوم: این مرحله از اول ماه سپتامبر شروع شده و تا آخر ماه اکتوبر ادامه می یابد. در مرحله دوم 27 ولسوالی در 12 ولایت تحت پوشش خدمات کمک رسانی قرار میگیرد. قرار است درین مرحله 320.000 نفر از کمک های این موسسات بهره مند شوند.
ولایات تحت پوشش مؤسسات امداد بین المللی عبارت اند از: بادغیس، بلخ، فاریاب، غور، هلمند، هرات، جوزجان، کندهار، کندز، نیمروز، سمنگان و سرپل می باشند.

بناءً در قالب پلان کمک رسانی مؤسسات امداد بین المللی و انجو ها طی سه ماه در مجموع 934.368 نفر در 71 ولسوالی و 12 ولایت مورد حمایت قرار گرفته و از کمک های آنان مستفید می شوند.

وضعیت ولایات شدیداً آسیب پذیر

 غور

7182 تن گندم و 60 تن خوراکه حیوانی به ولایت غور منتقل شده و انتقال و توزیع آن به ولسوالی های ادامه دارد. هم چنین اخیراً برای 18.000 فامیل در ده واحد اداری توسط مؤسسات امداد دوماهه مواد غدایی توزیع شده و توزیع مواد غذایی برای 15.000 فامیل دیگر نیز در جریان است. در 128 قریه از طریق حفر چاه و ساخت شبکه های آبرسانی آب مورد نیاز مردم محل تأمین شده است که این اقدام مؤسسات و هم چنین توزیع گندم اضطراب مردم را کم ساخته و مهاجرت به سوی فیروز کوه محدود شده است.
برای بیجا شده هایی که در مرکز ولایت غور اسکان موقت یافته اند و تعداد آنها 1.180 فامیل تثبیت شده است. مواد غذایی غیر غذایی و 6000 افغانی پول نقدی برای هر فامیل توسط مؤسسات امداد بین المللی توزیع شده است.

فاریاب
4.400 تن گندم و 3.700 تن خوراکه حیوانی منتقل و به مستحقین توزیع شده است.
برای 16.444 فامیل در 14 واحد اداری توسط مؤسسات امداد سه ماهه مواد غدایی توزیع شده و 15 عراده تانکر مصروف تأمین آب آشامیدنی مردم می باشد.

بادغیس:
5454 تن گندم به ولایت بادغیس انتقال یافته که از آنجمله 2451 تن آن میان مستحقین توزیع و انتقال و توزیع باقیمانده آن ادامه دارد.
برای 20 هزار فامیلی که در اطراف قلعه نو اسکان مؤقت داده شده اند یکماهه مواد غذایی توزیع شده است. از جمله برای 2000 فامیل بسته های غیر غذایی، صحی و پول نقد 6000 برای هر فامیل توزیع شده و توزیع پول نقد برای سایر بیجا شده گان ادامه دارد.
توزیع 911 تن خوراکه حیوانی توسط وزارت محترم زراعت به بادغیس منتقل و میان مستحقین توزیع گریده است. و موسسه ورلد ویژن هم 204 تن خوراکه حیوانی و 204 تن تخم بذری در ولسوالی های با غیس توزیع نموده است.
سروی خانه به خانه در ولسوالی های مقر، قادس، آب کمری و اطراف قلعه نو آغاز شده و قرار است که این سروی تا پایان ماه سپتامبر به انجام برسد و متعاقب آن مؤسسات امداد وعده سپرده اند که به تمام نیازمندان کمک نمایند. به شمول عرضه کمک به مردم مرغاب و جوند که تا هنوز هیچ بیجا شده ندارند. به همین علت روند برگشت بیجاشدگان معکوس شده اگر توزیع کمک ها به ولسوالی ها آغاز شود بیجا شدگان دوباره به سکونتگاه های اصلی خود برخواهند گشت به جز بیجاشدگان جنگی.

هرات
برای هرات 4702 گندم و 92 تن خوراکه حیوانی انتقال و برای مستحقین توزیع شده است.
تعداد بیجا شدگان هرات که پس از سروی تثبیت شده اند به 11954 فامیل رسیده است که بیجا شدگان عمدتاً از ولایات غور، فاریاب، بادغیس و اطراف هرات می باشند. تا دونیم هزار خانواده پس از سروی به جمع بیجا شده گان پیوسته اند. برای تمام بیجا شدگان بسته های مواد غذایی دو ماهه و پول نقد (6000 افغانی برای هر فامیل) توزیع شده است. توزیع 4.518 باب خیمه، آبرسانی توسط تانکر و عرضه خدمات صحی توسط تیم های سیار صحی خدمات دیگری است که در کمپ های موقت بیجا شدگان در هرات، عرضه شده است.
موسسات بین المللی ای که نقش فعال در عرضه خدمات فوق دارند:

OCHA-WFP-UNICEF-IOM-WHO-UNHCR- SAVE THE CHILDREN- DACCAR-IRC- NRC- DRC-IRV-AFC-NRC-IRV