تشکیل

اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث دارای سقف تشکیل 433 نفر در مرکز و ولایات میباشد. که از جمله 159 بست در مرکز و 224 بست در ریاست های مبارزه باحوادث ولایات 34 گانه تقسیم گردیده است. این اداره در مرکز دارای یک بست خارج رتبه تحت عنوان رئیس عمومی اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث و دو بست معاونیت با درجه فوق رتبه تحت عنوان معاونیت پالیسی و انسجام و معاونیت مالی و اداری میباشد. اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث در دفتر مرکزی دارای 7 ریاست، 4 آمریت مستقل، یک بست واحد جندر و یک بست مشاور حقوقی میباشد.

 

ساختار اداره حوادث

 1. معاونیت پالیسی و انسجام دارای 5 ریاست که عبارت اند از:

 • ریاست پلان و پالیسی
 • ریاست وقایه و کاهش خطر
 • ریاست مرکز عملیات اضطرار
 • ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین
 • ریاست روابط بین المللی

بوده که مجموع تشکیل این ریاست ها به شمول معاونیت پالیسی و انسجام به 51 بست میباشد.

2. معاونیت مالی و اداری دارای 2 ریاست و 2 آمریت مستقل میباشد که عبارت اند از:

 • ریاست منابع بشری
 • ریاست مالی و اداری
 • آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
 • آمریت تدارکات

بوده که مجموع تشکیل این ریاست ها به شمول معاونیت مالی و اداری 92 بست میباشد.
1. آمریت های تفتیش داخلی، آمریت دفتر مقام، مشاور حقوقی و ریاست های مبارزه با حوادث ولایات 34 گانه مستقیماً به مقام محترم ریاست عمومی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث میباشند.
2. اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث در تمام ولایات افغانستان دارای  ریاست های مبارزه با حوادث بوده که تشکیل هر ولایت متفاوت میباشد و جمعاً 224 بست میباشد
 

ریاست عمومی اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث (خارج رتبه)

 1. معاونیت پالیسی و انسجام (فوق رتبه)
 2. معاونیت مالی و اداری (فوق رتبه)
 3. ریاست پالیسی و انسجام (بست دو)
 4. ریاست وقایه و کاهش خطر (بست دو)
 5. ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین (بست دو)
 6. ریاست مرکز عملیات اضطرار (بست دو)
 7. ریاست منابع بشری (بست دو)
 8. ریاست روابط بین المللی (بست دو)
 9. ریاست مالی و اداری (بست دو)
 10. آمریت دفتر مقام (بست سه)
 11. آمریت تفتیش داخلی (بست سه)
 12. آمریت اطلاعات و ارتباط عامه (بست سه)
 13. آمریت تدارکات (بست سه)
 14. مشاور حقوقی (بست سه)
 15. 20 بست سه آمریت، سکرتر مقام و کارشناس تحلیل و ارزیابی خطرات حوادث
 16. 50 بست چهار مدیریت های عمومی، کارشناسان و سکرتریت های معاونیت ها
 17. 25 بست پنج مدیریت ها و کارشناس پروتول های مؤسسات
 18. 6 بست 6 مامور
 19. 35 بست 7 پرسونل خدماتی دریوران، خانه سامان ها، برقی جنراتور کار، معتمدین نقدی و جنسی و میکانیک وسایط
 20. 8 بست 8 پرسونل خدماتی امربر ها
 21. در ریاست های مبارزه باحوادث ولایات 34 گانه تشکیل قرار ذیل میباشد:
 22. 34 بست دو ریاست مبارزه باحوادث ولایات 34 گانه
 23. 34 بست 4 مدیریت عمومی مالی و اداری
 24. 73 بست 5 مدیریت های وقایه و کاهش خطر، ارزیابی خسارات و روابط و انسجام
 25. 83 بست 7 پرسونل خدماتی متمعد نقدی و جنسی، خانه سامان و دریور

منابع بشری PDF


 

 

 

 

اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۱۳:۱۶
Background image
یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۶ - ۱۰:۴۳
Background image
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ - ۱۱:۴۲
Background image

اطلاعیه

قسمی که هموطنان ما در جریان قرار دارند در چند روز گذشته شاهد ریزش برف و باران توام با سرمای شدید در برخی ولایت‌های کشور بوده‌ایم و بنابر پیش بینی ریاست هواشناسی اداره هوانوردی ملکی، . . .