گالری رسانه

بررسی وضعیت شاهراه ی سالنگ توسط مطیع الله صافی معین مالی واداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث

تصاویر از جریان ملاقات های رسمی محترم نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در دفتر کاریشان

آغاز روند بایومتریک کارمندان دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث