همه بست های خالی

دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۳ - ۱۱:۰
Background image

اعلان کاریابی، بست (3) آمریت رسیدگی به حوادث ولایات

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن، 34 بست کمبود رتبه سوم (آمریت رسیدگی به حوادث) ولایات . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۳ - ۱۰:۱۷
Background image

اعلان کاریابی، بست(3) آمریت نظارت

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن، یک بست کمبود رتبه سوم (آمریت نظارت) خویش  را از طریق . . .

شنبه ۱۳۹۹/۸/۳ - ۱۳:۵
Background image

اعلان کاریابی: کارشناس منول

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن، بست چهارم، (کارشناس منول) مربوط ریاست تطهیر ماین را . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ - ۱۵:۴۱
Background image

اعلان کاریابی، مدیریت عمومی مالی واداری بست چهار

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (2) بست کمبود رتبه سوم و چهارم مربوط دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث از . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ - ۱۵:۳۴
Background image

اعلان کاریابی، آمریت مالی وحسابی

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (یک) بست کمبود رتبه سوم  مربوط دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث از طریق . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۰ - ۱۰:۵۹
Background image

اعلان کاریابی، کارمند سیستم ملی مدیریت حوادث

تاریخ ارسال درخواستی ختم گردیده پذیرفته نمیشود

ریاست منابع بشری اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث با همکاری  مالی وتخنیکی سازمان بین المللی مهاجرت
(IOM)  در نظر دارد تا به تعداد (40) بست . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۰:۳۸
Background image

اعلان کاریابی، بست 4 مدیریت عمومی حواله جات

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (5) بست کمبود رتبه سوم و چهارم اداره مرکزی مربوط دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۰:۱۹
Background image

اعلان کاریابی بست 4 کارشناس تحلیل و ارزیابی خطرات ماین

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (5) بست کمبود رتبه سوم و چهارم اداره مرکزی مربوط دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۰:۷
Background image

اعلان مجدد کاریابی، بست 4 کارشناس آگاهی عامه دو بست

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (5) بست کمبود رتبه سوم و چهارم اداره مرکزی مربوط دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی . . .

Pagination