همه بست های خالی

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۲ - ۰:۰
Background image

اعلان کاریابی، بست 5 مدیر تسهیل قراردادها

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن، بست کمبود، رتبه پنجم  (مدیر تسهیل قرار‌دادها)  خویش . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۰:۰
Background image

اعلان کاریابی: آمریت خدمات بست (3) اعلان مجدد


تاریخ  نشر اعلان 1398/12/26
تاریخ ختم اعلان  1399/01/03

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (2) بست کمبود رتبه . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۹:۲۰
Background image

اعلان کاریابی: بست (3) آمریت تداکات

تاریخ نشر اعلان: 1398/12/26 
تاریخ ختم اعلان: 1399/01/03

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد یک بست کمبود رتبه سوم . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۱۳:۵۰
Background image

اعلان کاریابی، مدیریت عمومی مالی واداری ولایت فراه

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن، بست کمبود، رتبه چهارم  (مدیریت عمومی مالی واداری . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۱۳:۴۰
Background image

اعلان کاریابی، مدیریت عمومی مالی واداری ولایت پروان

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن، بست کمبود، رتبه چهارم  (مدیریت عمومی مالی واداری . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۱۳:۳۰
Background image

اعلان کاریابی مجدد، بست 4 مدیریت عمومی مالی واداری و لایت کندز

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن، بست کمبود، رتبه چهارم مدیریت عمومی مالی واداری مربوط . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۱۳:۵
Background image

اعلان کاریابی: کارشناس منول

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن، بست چهارم، (کارشناس منول) مربوط ریاست تطهیر ماین را . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۱۲:۳۷
Background image

اعلان مجدد، بست 4 کارشناس GIS

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن، بست کمبود، رتبه چهارم  کارشناس تثبیت محلات آسیب پذیر . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۱۲:۰
Background image

اعلان کاریابی، مدیریت عمومی اطلاعات

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن، بست کمبود، رتبه چهارم مدیریت عمومی  اطلاعات، خویش را . . .

Pagination