برف کوچ


برفکوچ چیست؟
برفکوچ ها توده های برفی یا ضخامت برفی است که نا گهان به خاطر سنگینی و نیروی جاذبه زمین از بالا به طرف نشیب ها (پایین) سرازیر میشود و به تدریج با افزایش سرعت و توده برفی ناآرام و متلاطم میگردد.
 برفکوچ ها زیادتر در مناطق کوهستانی واقع شده که سبب خسارات زیادی برای ساختمان ها و مسدود شدن سرک ها میگردد. برف کوچ ها انواع زیاد دارد عموماً به دو نوع تقسیم میشود برف کوچ های سطحی (پودری) و برف کوچ های توده یی (پارچه یی) که موجب خسارات زیادتر نسبت به نوع اولی میگردد.

علل وقوع برفکوچ ها:

 • چگونگی شیب زمین در ساحاتی با ارتفاع بلند و میلان دار زیاد به وقوع میپوندد؛
 • عمق و نحوه لایه بندی پوشش برفی؛
 • آب و هوای منطقه شامل برف باری های مجدد، باد و افزایش زیاد دمای هوا؛
 • زلزله که باعث تکان توده های برفی میگردد.

خسارات برفکوچ ها:

 • خسارات جانی از قبیل از بین رفتن و زخمی شدن  انسان ها و حیوانات؛
 • خسارات مالی از قبیل تخریب سرک ها، پل ها، تخریب منازل مسکونی، تأسیسات و زیر بناها؛
 • مسدود شدن راه های مواصلاتی.
  2 3


  راه های پیشگیری و کاهش برفکوچ:
 • در مناطق برف کوچ خیز برای جلوگیری از ریزش توده های برفی غرس نهال ها و جنگل کاری صورت گیرد؛
 • جلوگیری از ساخت و ساز ساختمان ها در ساحات تهدید خطرات برف کوچ ها؛
 • بلند بردن سطح آگاهی مردم در رابطه به خطرات برف کوچ ها؛
 • ایجاد موانع با استفاده از سیستم های مستحکم به مانند چوب قوی و کانکریت

خطرات برفکوچ در افغانستان

دفعات و دوام برفکوچ ها (طوفان های برفی) درین اواخر رو به افزایش میباشد. افغانستان در سال های ۲۰۱۲، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ و 2018 برفکوچ های شدیدی را تجربه کرد که منجر به تلفات صدها تن و قطع جریان برق شده است. در سال 2017 برفکوچ ها باعث تلف شدن ۲۶۸ تن گردیده است که ۱۹۸ تن آن مربوط ولایت پنجشیر بوده و بیش از صد تن دیگر را نیز زخمی نموده است. در بیست و شش ولایت از جمله کل نفوس کشور ۶۳۰۰۰.۶۶۷ نفوس درمعرض تهدید خطر متوسط و ۸۰۰۰.۲۶۰ نفوس در تهدید خطر بلند برفکوچ قرار دارند. ولایات بدخشان، بامیان، دایکندی، پروان، تخار، نورستان، غور و لغمان  شدیداً در معرض خطر برفکوچ بوده که همزمان با برفکوچ ها، تهدید لغزش زمین در این ولایت نیز موجود است.
Earthquack