اعلان کاریابی: کارشناس منول

tamim_azimi
شنبه ۱۳۹۹/۸/۳ - ۱۳:۵
Vacancy

Publish Date

Closing Date

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن، بست چهارم، (کارشناس منول) مربوط ریاست تطهیر ماین را از طریق رقابت آزاد به اعلان مجدد کاریابی سپرده است، واجدین شرایط میتوانند، از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز‌کاری، فورم درخواستی را به گونه سافت از ویب سایت این اداره، دانلود نموده و یا هاردکاپی آنرا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، واقع کوچه قصابی، ناحیه دهم، شهرنو عقب مجید مال اخذ نمایند
کارشناس منول، ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین – بست (4)
شرایط استخدام:
درجه تحصیل: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری سیول، برق، فزیک هسته‌ای، مدیریت حوادث از داخل و خارج کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
تجارب کاری: حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی و یا سایر موارد مندرج اهداف مسوولیت های وظیفوی این بست ) از داخل و خارج کشور.
مهارت‌ها:
تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور ( دری و یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند.
افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت و نام نمایند.

ضم نمودن اسناد تجارب کاری، خلص سوانح، فوتوکاپی تذکره، کاپی اسناد تحصیلی فوتوی متقاضی با فورم درخواستی شرط حتمی میباشد، بعد از ختم اعلان فور درخواستی توزیع و یا پذیرفته نمیشود.
لایحه وظایف 
فورم کاریابی