اعلان کاریابی مجدد: بست 4 کارشناس آگاهی عامه

tamim_azimi
شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۱۳:۵
Vacancy

Publish Date

Closing Date

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد 2 بست کمبود  رتبه چهارم مربوط دفتر وزیر دولت در امور  رسیدگی به حوادث از طریق رقابت آزاد به اعلان مجدد کاریابی سپرده میشود:

  1. کارشناس آگاهی عامه مربوط ریاست وقایه و کاهش خطر ( بست 4)

    تعداد بست (2)

شرایط استخدام:

درجه تحصیل: داشتن حداقل سند تحصیلی فوق بکلوریا در رشته مسلکی آگاهی عامه و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های مرتبط ارجحیت داده میشود.

تجارب کاری: حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها    : تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( دری و یا پشتو ) و آشنایی ( تحریر و تکلم ) به زبان انگلیسی

داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
فورم های درخواستی و لایحه وظایف بست اعلان شده از تاریخ نشر الی مدت هفت روز کاری از طریق آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع کوچه قصابی ناحیه دهم شهرنو عقب  مجید مال توزیع میگردد.

نوت: ضم نمودن اسناد تجارب کاری، خلص سوانح، فوتوکاپی تذکره و کاپی اسناد تحصیلی با فورم درخواستی شرط حتمی میباشد، بعد از ختم اعلان فورم