اعلان کاریابی: بست چهار کارشناس آگاهی عامه

rahyab
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۸ - ۱۳:۳۴
Vacancy

Publish Date

Closing Date

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه تطبیق اصلاحات اداری، و ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به  تعداد (5) بست کمبود مربوط اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، از طریق پروسه رقابت آزاد به  اعلان سپرده میشود

شرایط استخدام؛
بست چهارم کارشناس آگاهی عامه، مربوط ریاست وقایه و کاهش خطر
درجه تحصیل: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس و به دارندگان سند تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود
تجارب کاری:  نوع و مدت زمان تجربه): داشتن حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط( مدیریتی مشابه و تخصصی در امور آموزش، آگاهی دهی و سایر موارد مندرج لایحه وظایف.
مهارت های دیگر: تسلط به یکی از زبان های رسمی ( دری و پشتو ) و آشنایی تحریر و تکلم با زبان انگلیسی
مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف
فورم کاریابی

تمام بست های اعلان شده