اعلان کاریابی؛ کارمند خدمات تکنالوژی (قراردادی)

tamim_azimi
دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۳۰ - ۹:۱
News

Publish Date

Closing Date

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث یک بست قراردادی(کارمند خدمات تکنالوژی ارتباط با ولایات) را به همکاری مالی موسسه (IOM) استخدام می گردد به اعلان کارمند یابی می سپارد.
متقاضیان (CV) یا خلص سوانح خویش را با کاپی اسناد تحصیلی، تجارب کاری و کاپی تذکره تابعیت از تاریخ نشر اعلان (30/1/1400) برای مدت ده یوم کاری الی (9/2/1400) به ایمیل آدرسhr.andma02@gmail.com ریاست منابع بشری اداره ملی مبارزه با حوادث ارسال نمائید. بعد از ختم اعلان CV یا اسناد پذیرفته نمی شود.
از ارسال اسناد اضافی و غیر ضروری( تصدیق نامه، تبریک نامه، سرتفیکیت های آموزشی و غیره خود داری گردد.
نوت: شرایط استخدام و معیار های مورد ضرورت برای بست در لایحه وظایف توضیح گردیده است.

لایحه وظایف