اعلان کاریابی، مدیریت عمومی مالی واداری بست چهار

rahyab
چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ - ۱۵:۴۱
2

Publish Date

Closing Date

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (2) بست کمبود رتبه سوم و چهارم مربوط دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث از طریق رقابت آزاد به اعلان کاریابی سپرده میشود.

مدیریت عمومی مالی واداری- ریاست مبارزه با حوادث ولایت قندهار- بست (4)

شرایط استخدام:
درجه تحصیل داشتن حداقل لیسانس در یکی از رشته های مدیریت حوادث، محیط زیست، زمین شناسی، جیولوجی و معدن، جیودیزی از داخل و خارج کشور و سایر رشته های مرتبط به دارنده گان سند تحصیلی بالا ارجحیت داده میشود
تجارب کاری مرتبط: حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط( مدیریتی مشابه یا تخصصی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسوولیت های وظیفوی این بست) از داخل و خارج کشور.
مهارت ها
تسلط به یکی از زبانهای رسمی کشور (دری و یا پشتو) و آشنایی ( تحریر و تکلم) به زبان  انگلیسی
داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند.
فورم  درخواستی و لایحه وظایف بست از تاریخ نشر اعلان برای مدت ده روز کاری از طریق آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع کوچه قصابی، شهر نو ناحیه دهم، عقب مجید مال توزیع میگردد.
نوت: ضم نمودن اسناد تجارب کاری، خلص سوانح، کاپی تذکره، کاپی اسناد تحصیلی با فورم درخواستی شرط حتمی میباشد، بعد از ختم اعلان فورم درخواستی توزیع و یا پذیرفته نمی شود