اعلان کاریابی، بست 4 مدیریت عمومی حواله جات

rahyab
چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۰:۳۸
00

Publish Date

Closing Date

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (5) بست کمبود رتبه سوم و چهارم اداره مرکزی مربوط دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث از طریق رقابت آزاد به اعلان مجدد کاریابی سپرده میشود:
مدیریت عمومی حواله جات، ریاست مالی واداری بست (4)
شرایط استخدام:
درجه تحصیل:  داشتن حداقل لیسانس در یکی از رشته های:  ( اقتصاد، حسابداری، اداره و تجارت، پالیسی عامه، مدیریت مالی واداری و مدیریت عمومی از داخل و خارج کشور و سایر رشته های مرتبط و دارنده گان سند تحصیلی بالا ارجحیت داده میشود.
تجارب کاری: حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط ( مدیریتی مشابه یا تخصصی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسوولیت های وظیفوی این بست) از داخل و خارج کشور.
مهارت‌ها:
 تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور( دری و یا پشتو) و آشنایی ( تحریر و تکلم ) با زبان انگلیسی.

مهارت‌های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند.

واجدین شرایط میتوانند فورم درخواستی را از تاریخ نشر اعلان الی ده یوم  کاری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع  کوچه قصابی عقب مجید مالی اخذ نمایند.
نوت: ضم نمودن اسناد تجاری کاری، خلص سوانح، فوتوکاپی تذکره، کاپی اسناد تحصیلی با فورم درخواستی شرط حتمی میباشد، بعد از ختم اعلان فورم درخواستی اخذ ویا پذیرفته نمیشود
لایحه وظایف