اعلان کاریابی، بست ( 3 ) آمریت تکنالوژی معلوماتی (اعلان مجدد)

rahyab
چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۸ - ۱۵:۵۶
123

Publish Date

Closing Date

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد یک بست کمبود رتبه سوم مربوط دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث از طریق رقابت آزاد به اعلان مجدد کاریابی سپرده میشود
آمریت تکنالوژی معلوماتی، ریاست مالی واداری، بست ( 3 )
شرایط استخدام:
مقتضیات حداقل برای این بست در ماده 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
درجه تحصیل:
داشتن حداقل سند تحصیلی فوق بکلوریا، به فارغان پوهنحی کمپیوتر ساینس ارجحیت داده میشود

تجارب کاری: حداقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
مهارت ها:
کورس های کوتاه مدت آموزش های داخل خدمت و غیره

            بلدیت کامل به یکی از لسان های رسمی کشور ( دری یا پشتو) و آشنایی به لسان انگلیسی
            توانایی رهنمایی و کنترول
            مهارت های مسلکی و مدیریتی
            بلدیت به پروگرام های هاردویر، نتورکنگ، و سافت ویر های رایج ادارات
            داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
فورم های درخواستی و لایحه وظایف بست اعلان شده از تاریخ نشر اعلان الی مدت هفت روز کاری از طریق آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع کوچه قصابی ناحیه دهم شهر نو عقب مجید مال توزیع میگردد.
نوت:
ضم نمودن اسناد تجارب کاری، خلص سوانح، فوتوکاپی تذکره، کاپی اسناد تحصیلی فوتوی متقاضی با فورم درخواستی شرط حتمی میباشد، بعد از ختم اعلان فور درخواستی توزیع و یا پذیرفته نمیشود.