اعلان کاریابی، آمریت مالی وحسابی

rahyab
چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ - ۱۵:۳۴
11

Publish Date

Closing Date

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (یک) بست کمبود رتبه سوم  مربوط دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث از طریق رقابت آزاد به اعلان کاریابی سپرده میشود.

1. آمریت مالی وحسابی – مربوط ریاست مالی واداری بست (3)

شرایط استخدام:
درجه تحصیل: داشتن حداقل لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، حسابداری، اداره و تجارت،پالیسی عامه مدیریت مالی واداری، مدیریت عمومی، اداره عامه (ACCA/CA)  از داخل و خارج کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
تجارب کاری: حداقل دوسال تجربه کاری مرتبط (مدیریتی  مشابه یا تخصصی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) از داخل و خارج کشور.
مهارت ها

تسلط به یکی از زبانهای رسمی کشور (دری و یا پشتو) و آشنایی ( تحریر و تکلم) به زبان  انگلیسی
داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
فراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند.


فورم  درخواستی و لایحه وظایف بست از تاریخ نشر اعلان برای مدت ده روز کاری از طریق آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع کوچه قصابی، شهر نو ناحیه دهم، عقب مجید مال توزیع میگردد.
نوت: ضم نمودن اسناد تجارب کاری، خلص سوانح، کاپی تذکره، کاپی اسناد تحصیلی با فورم درخواستی شرط حتمی میباشد، بعد از ختم اعلان فورم درخواستی توزیع و یا پذیرفته نمی شود