آتش سوزی

آتش سوزی یک تهدید بالقوه در افغانستان است. وقوع آتش سوزی ها در افغانستان توام با پیامدهای های ناگوار همراه بوده و همه ساله به دفعات زیادی شاهد اتفاقات متعدد آتش سوزی در شهر های بزرگ مخصوصأ مرکز کشور کابل و جنگلات بوده ایم. در سال های اخیر، حادثات آتش سوزی افزایش یافته و تنها در سال  ۲۰۱۲  حداقل ۶۰۰ باب دکان در شهر کابل طعمه حریق شده اند. چنانچه به اساس گزارش ها و ارقام آسیب پذیری، خطرات آتش سوزی جنگلات نیز در افغانستان به میزان بلند تصنیف شده است.
افغانستان طی سالیان متمادی از این پدیده ناگوار به اشکال گوناگون چون حریق و سوختن اموال، کالا های تجاری و شخصی، دارائی های عامه متاثر شده و از طرف دیگر آتش سوزی درجنگل ها و مراتع طبیعی سبب از بین رفتن سرمایه های ملی در کشور گردیده است.

آتش سوزی نه اینکه یک پدیده ویرانگر است بلکه  ناشی از ان صدمات جانی و مالی در طی سالیان متمادی  برای هموطنان  مخصوصا سرمایه گذاران و آنانیکه به کسب و کار مشغول اند وارد شده است.
به صورت عموم آتش سوزی ها در کشور منشاء طبیعی نداشته و اغلباً در اثر بی احتیاطی ها، عدم رعایت ایمنی  خطرات آتش سوزی ها در ساختمان ها، غیرمعیاری بودن تاسیسات عام المنفعه و بعضاً مداخلات انسان ها بوقوع می پیوندد، روی همین ملحوظ آتش سوزی ها مدهش و ویرانگر به صورت غیر قابل پیش بینی در قسمت های مختلف چون مراکز تجاری، منازل مسکونی، جنگلات و پایگاه های  تولیدی در کشور رخ داده و سبب از بین رفتن سرمایه های ملی به ابعاد وسیع آن میگردد. از طرف دیگر عوامل طبیعی چون تاثیرات تغییر اقلیم، افزایش درجه حرارت کره زمین، شدت تابش اشعه افتاب، بارندگی ها و سایر عوامل نقش مهمی در وقوع آتش سوزی ها داشته  و میبایست توجه مضاعف، اقدامات وقایوی و آمادگی های لازم در برابر مخاطرات آن اتخاذ گردد.

عوامل اساسی وقوع آتش سوزی ها در افغانستان

-  غیر معیاری بودن تاسیسات عام المنفعه:

به معیار های تخنیکی در تاسیات عام المنفعه توجه نمیشود،  زیربناهای اساسی ساختمان ها شامل برق،تمدید لین گاز، تهویه و تسخین مناسب، خدمات آبرسانی استندرد، ساختمان های متصل باهم و عدم رعایت فاصله ها بین ساختمانها، نبود صاعقه گیرها و جرقه گیر ها،  عدم رعایت ارتفاع و حریم شبکه های هوائی ، نبود راه های اختصاصی خروجی، لین دوانی های خود سر، ساخت و ساز ساختمان ها و تاسیات عام المنفعه خودسر، استفاده از انواع مواد سوختی خطرزا، استفاده نامناسب از بالون های گاز، پخت و پز های با استفاده از وسایل و امکانات خطرناک، نبود شرایط مساعد برای عبور و مرور آتش نشانی (اطفائیه)،  عدم رعایت دقیق مقررات ایمینی و سایر موارد...

انکشاف شهر های غیر پلانی:

وقتی از انکشاف شهر های غیر پلانی بحث میشود ملاحظه میگردد که عدم تطبیق استندرد ها ، معیار ها وپرنسیب های اساسی ساختمان در ان کاملا رعایت نمیگردد و در جایگزینی پیشه های متعدد اصلا توجه به عمل صورت نگرفته و هر فرد خود سر محل ادامه کار و پیشه خود را  که خطر افرین است اتخاذ مینمایند.

بی احتیاطی ها و منافع مغرضانه اشخاص و افراد استفاده جو:

بی احتیاطی یک عامل خیلی جدی برای بوجود آمدن حریق در سطح کشور میباشد اما به خاطر داشته باشیم که بعضاً منافع مغرضانه مالکین زمین و استفاده جویان حریص باعث آتش سوزی های مخرب میگردد که متاسفانه سطح بازپرس و تحقیق خیله ها ضعیف ارزیابی گردیده است.

عدم رعایت تخنیک بی خطر وپائین بودن سطح آگاهی:

در افغانستان درجهت آگاهی دهی عامه کمترین کار صورت گرفته است.

فقر گسترده و نبود معیشت متبادل و پایدار:

بالاتر از 50 فیصد مردم ما با فقر گسترده به ابعاد وسیع آن روبرو می باشند.

  مداخلات غیر موجه و غیر قانونی انسانها

موجودیت ضعف در تطبیق قوانین

  سایر عوامل

افغانستان از جمله فقیرترین کشور های است که نظر به سایر کشور ها از پیآمد های ناگوار تغییرات اقلیم، گرم شدن کره زمین، اشعه آفتاب، فقر و حوادث طبیعی آسیب می بیند.