اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد انتقال 500 متریک تن دال و 2000 متریک تن گندم

rahyab
33

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در نظر دارد انتقال (500) متریک تن دال نخود و 2000 متریک تن گندم از سیلوی مرکزی به مرکز ولایت فاریاب را تحت شماره داوطلبی ANDMA/NCB/1400/S-01  به شرکت  خدمات لوژستیکی فردوس مختار دارنده جواز نمبر (68520) آدرس وزیر محمد اکبر خان سرک 5 ناحیه 10 مرکز کابل، به قیمت مجموعی مبلغ (5175000) پنج میلیون و یکصد و هفتاد وپنج هزار افغانی اعطا نماید اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت دولت در امور ریدگی به حوادث واقع شهر نو کوچه شفاخانه ملالی مقابل برج شهر آرا کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانون بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ - ۱۳:۵۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد انتقال 500 متریک تن دال و 2000 متریک تن گندم

بدینوسیله به تأسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در نظر دارد انتقال (500) متریک تن دال نخود و 2000 متریک تن . . .

Back to tenders