اعلان کاریابی: بست 4 کارشناس GIS

rahyab
Tue, Sep 03 2019 10:16 AM
www

Publish Date

Closing Date

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه تطبیق اصلاحات اداری، و ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (یک) بست کمبود مربوط اداره ملی امادگی مبارزه با حوادث از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده میشود.

کارشناس تثبیت محلات آسیب پذیر GIS مربوط ریاست وقایه و کاهش خطر

 

شرایط استخدام؛
درجه تحصیل:  حداقل لیسانس در رشته های مدیریت حوادث، محیط زیست، زمین شناسی، جیولوژی و معدن ، جیودیزی ( به درجات تحصیل بالاتر تریجیح داده میشود)
تجارب کاری:  حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه 
  مهارت ها: تسلط به یکی از زبان های رسمی دری یا پشتو و بلدیت تحریر و تکلم به زبان انگلیسی  
مهارت های دیگر: مهارت های کمپیوتر  مرتبط به وظیفه و بلدیت به پروگرام GIS 

 

فورم  درخواستی و لایحه وظایف بست اعلان شده از تاریخ نشر اعلان الی مدت ده روز کاری از طریق آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع کوچه قصابی ناحیه دهم شهرنو عقب مجید مال توزیع میگردد
نوت: ضم نمودن اسناد تجارب کاری خلص سوانج و فوتوکاپی تذکره و کاپی اسناد تحصیلی بافورم درخواستی شرط حتمی میباشد