مقالات

شماره عنوان مقاله  نویسنده  تاریخ نشر
1 لزوم روی‌کرد نوین در مدیریت سیلاب شهری انجنیر سیدعبدالباسط رحمانی، مشاور ارشد وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث 2/جوزا /1401
  حوادث، منازعه و وضعیت بشری نورالله عثمانی، مشاور حقوقی وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث جوزا / 1401 / 22
2 حوادث طبیعی و همکاری های بین المللی  مهدی افضلی مشاور وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث 19 – قوس – 1399
4 خشکسالی و ناامنی زبیر احمد کیهان: کارمندان تفتیش داخلی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث  1399 / 14 / جدی
5 مدیریت جامعه‌محور حوادث؛ 

عبدالسمیع ضربی؛ مدیر عمومی اطلاعات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث

1399 / 1 / دلو
6 مشارکت در تعاون به آفت زده گان نورالله عثمانی، مشاور حقوقی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث 1400 / 22 /  سرطان
7 تغیرات اقلیمی و راه های سازگاری با آن زبیر احمد کیهان فعال محیط زیست  سرطان / 7 /   1401
8 سیلاب‌ها انجنیر جلال‌الدین جمالی، کارشناس وقایه و کاهش خطرات و اثرات حوادث اسد / 31 / 1401
9 رهنمود مدیریت سیلاب های آنی انجنیر عزت الله کاملی کارشناس سیلاب‌ها و خشکسالی سنبله / 15/ 1401

 

 

 

اطلاعیه هاAll announcements

Wed, May 25 2022 1:34 PM
Background image

 Warning!

Validity time : 25 up to 26 May 2022
:Possibility of Heavy Dust and wind gust  forecasted for the following provinces
Kunduz, mazar e sharif, Faryab, Badghis, Jawzjan, Herat, Farah, . . .