اعلان کاریابی؛ چهار بست سوم و چهارم اداره مرکزی

rahyab
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ - ۱۳:۳۷
22

Publish Date

Closing Date

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد 4 بست رتبه چهارم و سوم اداره مرکزی مربوط دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث از طریق رقابت آزاد به اعلان کاریابی سپرده می شود، واجدین شرایط میتوانند فورم کاریابی و لایحه وظایف بست های  اعلان شده را از تاریخ نشر اعلان الی ده روز کاری و اعلان مجدد بست ها الی هفت روز کاری از آمریت استخدام، ریاست منابع بشری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع برج شهر آرا سرک شفاخانه ملالی، و یا از لینک ذیل دریافت نموده بعد از خانه پری فورم به گونه فزیکی به ادرس فوق تسلیم  و یا از طریق ایمیل آدرس  hr.andma02@gmail.com ارسال نمایند.

نوت: ضم نمودن اسناد تجارب کاری، خلص سوانح، فوتوکاپی تذکره، و کاپی اسناد تحصیلی با فورم درخواستی شرط حتمی میباشد بعد از ختم اعلان فورم درخواستی توزیع و یا پذیرفته نمیشود.

برای دریافت جزیات روی لینک های ذیل  کلیک نمایید

  1. سکرتر مقام بست (3)
  2. کارشناس انکشاف پالیسی و برنامه بست (4)
  3. کارشناس امور ماین پاکی مربوط ریاست تظهیر ماین- بست (3)
  4. کارشناس تثبیت محلات آسیب پذیر، بست (4)