اعلان کاریابی دریور -ریاست مالی و اداری -بست (7)

rahyab
چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۲ - ۹:۲۷
1111

Publish Date

Closing Date

   به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (2) بست کمبود رتبه سوم، (1) بست کمبود رتبه چهارم و (1) بست کمبود رتبه هفتم مربوط وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از طریق رقابت آزاد به اعلان کارمند یابی سپرده می شود:

 

  درجه تحصیل: سواد ابتدائی (خواندن و نوشتن

  تجارب کاری : تجربه کاری مرتبط به بخش راننده گی و داشتن لایسنس.

  مهارت ها     : تسلط کامل به یکی از ربان های رسمی (دری یا پشتو).

                              

مقتضیان بست های اعلان شده از تاریخ نشر اعلان الی مدت ده یوم کاری فورم های درخواستی را به شکل انلاین از سایت اداره ویا به شکل  حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث واقع سرک ملالی زیژنتون  مقابل برج شهر آرا دریافت نموده و بعد از خانه پری به شکل هارد کاپی دوباره تسلیم نمایند.

کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلان هذا را در ویب سایت خویش نشر خواهند نمود.

نوت:  ضم نمودن فوتوکاپی تذکره، و کاپی اسناد تحصیلی، خلص سوانح، اسناد تجارب کاری، و قرار داد کار با فورم درخواستی شرط حتمی بوده، و اسناد تجربه کاری شرکت های خصوصی باید تائیدی وزارت اقتصاد، وزارت تجارت ویا سایر مراجع ذیربط را داشته باشند. از ضم نمودن اسناد اضافی و غیر ضروری مانند تصدیق نامه، تحسین نامه، سرتیفیکیت های آموزشی و غیره با فورم درخواستی جداً خود داری گردد.

 بعد از ختم اعلان فورم درخواستی توزیع ویا پذیرفته نمی شود.

لایحه وظایف دریور