اعلان کاریابی: آمریت خدمات بست (3) اعلان مجدد

tamim_azimi
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۰:۰
Logo

Publish Date

Closing Date


تاریخ  نشر اعلان 1398/12/26
تاریخ ختم اعلان  1399/01/03

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (2) بست کمبود رتبه سوم اداره مرکزی مربوط دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث از طریق رقابت آزاد به اعلان کاریابی سپرده میشود:

  1. آمریت خدمات بست (3) اعلان مجدد

شرایط استخدام:
درجه تحصیل: داشتن حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت منابع بشری، مدیریت عمومی، اداره و تجارت، ارتباط عامه، جامعه شناسی،  اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت دولتی و بشر شناسی از داخل و خارج کشور و به در جه  تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
تجارب کاری: حداقل دوسال تجربه کاری مرتبط ( مدیریتی مشابه یا تخصصی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسوولیت‌های وظیفوی این بست) از داخل و خارج کشور.
مهارت‌ها
تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور( دری و یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند.

فورم های درخواستی و  لایحه وظایف بست رتبه سوم آمریت تدارکات از تاریخ نشر اعلان الی مدت ده یوم کاری  از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع کوچه قصابی، ناحیه دهم شهر نو عقب مجید مال، و یا از طریق لینک ذیل دریافت نمایید.


فورم درخواستی
لایحه وظایف بست