اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

rahyab
Agreement

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی از فقره دوم ماده چهل و سوم  قانون تدارکات به اطلاع عمومی رسانیده میشود، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در نظر دارد. انتقال 3000 متریک تن گند از سیلوی ولایت بلخ به ریاست حوادث ولایت فاریاب را تحت شماره داوطلبی ANDMA/NCB/98/S-20  به شرکت ترانزیتی و بارچالانی بین المللی اتفاق بامیان لمیتد دارنده جواز نمبر( 192-0102 ) ادرس پروان سوم مقابل شکیب رستورانت گرین مارکیت، مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ 4350000 چهار میلیون و سه صدو پنجاه هزار افغانی اعطا، نماید اشخاص حقیقی و حکمی که هرگاه اعتراض در زمینه داشته باشند؛ می توانند اعتراض خویش را از تارخ نشر این  اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت دولت در امور رسیگی به حوادث واقع سرک چهارم شیرپور کابل – افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

با احترام   
مطیع الله صافی

لینک فایل

 

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۶ - ۸:۳۵
Background image

داوطلبی

د نقلیه وسایط د ترمیماتو  پروژه  قرار دادد نقلیه وسایط د ترمیماتو  پروژه  قرار دادد نقلیه وسایط د ترمیماتو  پروژه  قرار دادد نقلیه وسایط د ترمیماتو  پروژه  قرار دادد نقلیه وسایط د . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۱ - ۱۰:۴
Background image

داوطلبی

به زودی ..................

Back to tenders