تاکید روی تامین شفافیت و موثریت در مصرف بودجه عادی و انکشافی

rahyab
Wed, Oct 14 2020 3:04 PM
4

کابل – 23 میزان 1399
جلسه ارزیابی پروژه های سال 1400 وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث پیش از چاشت امروز تحت ریاست مطیع الله صافی معین مالی و اداری این وزارت برگزار شد.
در این نشست که روساء، مشاورین و آمرین این وزارت حضور داشتند؛ پیرامون گزارش مصرف بودجه عادی، انکشافی و اضطراری بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در آغاز مسئولین صحبت کرده و گزارشات شان را در زمینه ارائه کردند.
در ادامه مطیع الله صافی معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، ضمن تاکید بر شفافیت در مصارف بودجه عادی و انکشافی از تمام مسئولین خواست تا اجراات لازم و به موقع را برای مدیریت درست منابع مالی روی دست گیرند.
بعد از آن روی پروژه های پیش بینی شده برای سال 1400 بحث و تبادل نظر صورت گرفته و فیصله شد تا اسناد لازم برای دفاع بودجه سال جدید فراهم شود. معین مالی و اداری این وزارت به تمام ریاست ها هدایت داد تا ضمن در نظر گرفتن اصل شفافیت و موثریت در پروژه های سال 1400، تمرکز اساسی روی کاهش خطرات حوادث و چالش ها در امر مدیریت حوادث از منابع و ارزش های کشور استفاده صورت گیرد.
وی تاکید کرد که مساله موثریت و شفافیت در پاسخ دهی به مردم از تمام پروژه ها اولویت دارد و تمام بخش ها مکلف اند که مطابق به اهداف ملی دولت ج.ا.ا در امر مدیریت حوادث از منابع و ارزش های کشور استفاده صورت بگیرد.

Latest news

Tue, Sep 29 2020 2:28 PM
Background image

​​​​​​​Warning!

Validity time: 29 upto 30 September 2020
Possibility of rain and flash flood forecasted for the following province:
Kunar, Nuristan, Laghman, Kapisa, Panjshir, Parwan, Kabul, Nangarhar. . .

Sun, Aug 30 2020 10:07 AM
Background image

Mr. Ghulam Bahauddin Jilani's parents arrived in Logar province on Saturday morning (8th of hunger).

In the first trip of the government minister Bahauddin Jilani, the governor of Logar Mohammad Ajmal Shahpour, the president of the provincial council, Hasibullah Stanikzai, the deputy. . .