کمیته دایمی جلوگیری از آتش سوزی تشکیل جلسه داد

rahyab
Sun, Jun 13 2021 12:53 PM
News

کابل_ 23 جوزا_ ۱۴۰۰
جلسه‌ی کمیته دایمی آتش سوزی در مورد تعقیب هدایت شماره 1402 مورخ 17 جوزا 1400 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، با حضور رییس عمومی ریاست اطفایه و نماینده های اداره های شاروالی، ریاست مواد نفتی، احصایه مرکزی و شرکت بیمه افغان تحت ریاست محمد قاسم حیدری معاون انسجام امور حوادث برگزار شد.
در این جلسه روی، ابعاد مختلف آتش سوزی و معیاری سازی تانک های تیل و مسدود سازی پمپ استیشن‌های که در محلات رهایشی تدابیر وقایوی ندارند، بحث وتبادل نظر صورت گرفت.
در اخیر جلسه فیصله شد که برای تمام پمپ استیشن‌های که در مناطق رهایشی و تانک های که مطابق مقررات و رهنمود های اطفاییوی معیاری نیستند و همچنان پمپ استیشن های تدابیر توصیه شده از جانب کمته جلوگیری از آتش سوزی را رعایت نکرده اند، به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مسدود خواهند گردید.

News

Latest news

Sat, Jul 10 2021 12:07 PM
Background image

Ground Wardag - Changha 17th-1400

The Department of Preparations against the incidents of Maidan Wardak province, once again, to different districts that have been displaced by families from war and insecurity, has been. . .

Thu, Jul 08 2021 12:08 PM
Background image

In Kunar province, non-food aid was done to 68 affected families.

- Changha 16th-1400
The preparatory department against the incidents of Kunar province, by Ghaziabad and Asmar districts to those 43 families who were affected by war and insecurity.. . .

Sun, Jun 06 2021 9:15 AM
Background image

Meeting with UNMAS Country Director for Afghanistan

Sunday 6th June 2021
Ghulam Bhauddin Jailani State Minister for Disaster Management & Humanitarian Affairs met and discussed a range of topics with Mr. Paul Heslop UNMAS Country. . .