ملاقات وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با رئیس عمومی اداره خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

tamim_azimi
Wed, Aug 05 2020 4:32 PM
1

محترم غلام بهاوالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث بعد از ظهر امروز در دفتر کارش با محترم احمد مسعود توخی رئیس عمومی اداره خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست محترم غلام بهاوالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: امروزه کشور ما افغانستان در کنار جنگ و نابسامانی های موجود از بروز حوادث طبیعی به صورت بسیار جدی رنج برده و نظر به افزایش نفوس، نبود زیرساخت های استندرد و معیاری، پائین بودن سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی، خطرپذیری کشور در برابر حوادث طبیعی به خصوص سیلاب، لغزش زمین، برف کوچ، خشکسالی و زلزله افزایش پیدا نموده است.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افزود: مدیریت همه جابنه حوادث و پاسخ‌دهی به موقع نیازمند فعال نگهداشتن موثر ساختار های مدیریتی در جهت وقایه، کاهش خطر، آمادگی و رسیدگی برای متضررین حوادث است.
سپس محترم احمد مسعود توخی رئیس عمومی خدمات ملکی ضمن سپاس گذاری از مدیریت و رهبری سالم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اساس نیازمندی تشیکلاتی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به تعداد ۵۰ بست خدماتی را در تشکیل سال ۱۳۹۹ مد نظر گرفته و وعده همکاری بیشتر را به وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در ارتقای تشکیل این وزارت سپرد.

2

Latest news

Tue, Sep 29 2020 2:28 PM
Background image

​​​​​​​Warning!

Validity time: 29 upto 30 September 2020
Possibility of rain and flash flood forecasted for the following province:
Kunar, Nuristan, Laghman, Kapisa, Panjshir, Parwan, Kabul, Nangarhar. . .

Sun, Aug 30 2020 10:07 AM
Background image

Mr. Ghulam Bahauddin Jilani's parents arrived in Logar province on Saturday morning (8th of hunger).

In the first trip of the government minister Bahauddin Jilani, the governor of Logar Mohammad Ajmal Shahpour, the president of the provincial council, Hasibullah Stanikzai, the deputy. . .