10 میلیونو 5 صدهزار افغانی پول نقد برای 700 خانواده بیجا شده در کندز توزیع شد

rahyab
Tue, Feb 11 2020 11:42 AM
ff

ریاست مبارزه با حوادث ولایت کندز در همکاری با ریاست امور مهاجرین و عودت کننده‌گان آن ولایت، برای 700 خانواده که از اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی بیجا و در مرکز این ولایت جابجا شده بودند، بعد از سروی و بازرسی در حضور حشمت الله رحیمی معاون و سرپرست مقام ولایت، روسای ادارات سکتوری و نماینده شورای ولایتی به هر خانواده مبلغ 15,000 افغانی پول نقد توزیع نمود.

D2

Latest news

Thu, Jan 02 2020 12:48 PM
Background image

A consultation meeting was held on Disaster Risk Management and Community Resilience Building Program (2020-2024).

Najib Aqa Fahim, State Minister for Disaster Management and Humanitarian Affairs in a friendly meeting with Mr. Mark. S. Ward, IMC Country Director, Mr. Sayed Alam, IMC Deputy Country. . .

Tue, Jul 09 2019 2:04 PM
Background image

The food, non-food and cash distribution program to the natural disasters afflicted people has been opened today.

Matiullah Safi, Finance and Admin Deputy Minister of State Ministry for Disaster Management while opening the program said: that the program was launched simultaneously in Kabul in the. . .

Mon, Jun 24 2019 5:15 PM
Background image

Meeting of the State Minister for Disaster Management Authority with Helmand governor

Najib Aqa Fahim, the State Minister for Disaster Management, in continue to his meeting with the governors, representatives of the people in the Wolesi Jirga and the members of the. . .