اعلان کاریابی مدیریت عمومی مالی و اداری -ریاست مبارزه با حوادث ولایت کابل -بست (4)

rahyab
Tue, Jun 01 2021 3:11 PM
333

Publish Date

Closing Date

    به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (2) بست کمبود رتبه سوم، (1) بست کمبود رتبه چهارم و (1) بست کمبود رتبه هفتم مربوط وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از طریق رقابت آزاد به اعلان کارمند یابی سپرده می شود:

شرایط استخدام:

  درجه تحصیل: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های ( حسابداری، مالی و بانکی اقتصاد، اداره و صنعت، مدیریت پروژه ، اقتصاد و پلانگذاری، اقتصاد و تصدی، مدیریت عمومی، پالیسی عامه، اداره عامه، مدیریت تحول، مدیریت دولتی، مدیریت مالی، اداره و تجارت، حسابداری مالی، از داخل و خارج کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده می شود.

  تجارب کاری : حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط (مدیریتی  مشابه یا تخصصی و یاسایر  موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست ) از داخل و خارج کشور.

  مهارت ها     : تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور(پشتو ویا دری) و آشنائی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.  مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه  افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند