از روز جهانی کاهش خطرات حوادث طی محفل در ولایت جوزجان تجلیل و گرامی داشت به عمل آمد

rahyab
Wed, Oct 14 2020 1:06 PM
3

نخست انجنیر عزیزالرحمن"ایماق" رئیس ریاست مبارزه با حوادث پیام وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث به خوانش گرفته روی چالش‌ها و مشکلات ناشی از حوادث صحبت کرد.
از ۱۳ اکتوبر مصادف به ۲۲ میزان روز جهانی کاهش خطرات حوادث با حضور داشت سرپرست مقام ولایت جوزجان، رئیس و اعضای شورای ولایتی، روسای دوایر دولتی و خصوصی، بزرگان اقوام، زنان و جوانان، در ولایت جوزجان تجلیل گردید.
عبدالقادر "مالیه" معاون و سرپرست مقام ولایت جوزجان ضمن صحبت‌های رهنمودی در مورد خطرات احتمالی حوادث صحبت کاهش و جلوگیری از خطرات احتمالی حوادث و رسیدگی به افراد آسیب‌پذیر ناشی از حوادث را مکلفیت های حکومت عنوان کرد.
سرپرست ولایت جوزجان ضمن قدر دانی از کارکردهای ریاست حوادث به ریاست های مربوطه هدایت سپرد که در برابر هرگونه خطرات و حوادث طبیعی تدابیر لازم را اتخاذ و به آسیب دیده‌گان‌ بلموقع کمک صورت گیرد.
در ادامه سخنرانان روی کاهش خطرات حوادث جهت جلوگیری از خطرات احتمالی حوادث طبیعی و رسیدگی به افراد آسیب پذیر حوادث‌ها صحبت نموده از وزارت مبارزه با حوادث خواستار بودجه در قسمت پروژه های وقایوی در جوزجان گردیدند.
 

Latest news

Tue, Sep 29 2020 2:28 PM
Background image

​​​​​​​Warning!

Validity time: 29 upto 30 September 2020
Possibility of rain and flash flood forecasted for the following province:
Kunar, Nuristan, Laghman, Kapisa, Panjshir, Parwan, Kabul, Nangarhar. . .

Sun, Aug 30 2020 10:07 AM
Background image

Mr. Ghulam Bahauddin Jilani's parents arrived in Logar province on Saturday morning (8th of hunger).

In the first trip of the government minister Bahauddin Jilani, the governor of Logar Mohammad Ajmal Shahpour, the president of the provincial council, Hasibullah Stanikzai, the deputy. . .