هفتم اسد؛ روز ملی بیرق کشورگرامی باد! 

rahyab
Mon, Jul 29 2019 4:38 PM
Flag Day

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از این روز ملی طی برنامه ی با شکوهی بزرگداشت به عمل آورد. 
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در این مراسم گفت: بیرق نشان هویت و ارزش های متعلق به یک ملت است؛ برماست که بیرق سه رنگ کشور را احترام نموده و این روز را گرامی بداریم.

Latest news

Thu, Jan 02 2020 12:48 PM
Background image

A consultation meeting was held on Disaster Risk Management and Community Resilience Building Program (2020-2024).

Najib Aqa Fahim, State Minister for Disaster Management and Humanitarian Affairs in a friendly meeting with Mr. Mark. S. Ward, IMC Country Director, Mr. Sayed Alam, IMC Deputy Country. . .

Tue, Jul 09 2019 2:04 PM
Background image

The food, non-food and cash distribution program to the natural disasters afflicted people has been opened today.

Matiullah Safi, Finance and Admin Deputy Minister of State Ministry for Disaster Management while opening the program said: that the program was launched simultaneously in Kabul in the. . .

Mon, Jun 24 2019 5:15 PM
Background image

Meeting of the State Minister for Disaster Management Authority with Helmand governor

Najib Aqa Fahim, the State Minister for Disaster Management, in continue to his meeting with the governors, representatives of the people in the Wolesi Jirga and the members of the. . .