اطلاعیه تصمیم  اعطای قرار داد انتقال 1000 متریک تن گندم به ولایت بغلان

rahyab
Tender

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عمومی رسانیده میشود، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در نظر دارد، انتقال 1000 متریک تن گندم از سیلوی پلخمری ولایت بغلان به ریاست حوادث ولایت جوزجان را تحت شماره داوطلبی ANDMA/NCB/98/S-23 به شرکت حارث ترانسپورت دارنده جواز نمبر (D-05-156) آدرس سرک پنجم تایمنی  کابل افغانستان به قیمت مجموع مبلغ (1044000) یک میلیون و چهل و چهار هزار افغانی اعطا نماید اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی  طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع سرک چهارم شیرپور کابل – افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.  

    این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد  منعقد نخواهد شد.

با احترام

مطیع ا لله صافی

معاون مالی واداری وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث

 

More tenders

Sat, Jul 06 2019 3:02 PM
Background image

volunteer declaration of transferring the 2000 metric tone wheat to the Takhar Province ANDMA/NCB/98/S - 2

State Ministry for Disaster Management Authority will transfer 2000 metric tone wheat under the ANDMA/NCB/98/S - 2 volunteer number from Pulkhomry ensiling to the Disaster Department of . . .

Wed, Jul 03 2019 2:29 PM
Background image

Decision declaration for submitting contract

According to the second part of 43 logistic law, State Ministry for Disaster Management Authority will submit the contract of transferring 4000 metric wheat from the center ensiling in . . .

Tue, Jun 25 2019 11:59 AM کابل
Background image

 Announcement of transferring the 2000 metric tone wheat to the Takhar Province

ANDMA/NCB/98/S - 27Subject: volunteer announcement of transferring the 2000 metric tone wheat to the Takhar Province ANDMA/NCB/98/S - 27
In accordance with your usual partnership please . . .

Back to tenders