اعلان کاریابی؛ 2 بست قراردادی ( هماهنگ کننده درج اطلاعات NDMIS و کارمند سیستم ملی معلومات حوادث

rahyab
Tue, Jun 22 2021 2:04 PM
Vacancy

Publish Date

Closing Date

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد دو بست قراردادی مربوط وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از طریق رقابت آزاد به اعلان کارمند یابی سپرده می شود:

1.  عنوان بست:
هماهنگ کننده درج اطلاعات در بخش وقایه و  کاهش خطر
(NDMIS) مربوط ریاست  وقایه و کاهش خطر
موقعیت: کابل
تعداد بست: 1
حداقل سند تحصیلی فوق بکلوریا به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
مهارت های لازم؛
1. تسلط به یکی از بان های رسمی کشور (پشتو و دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه ماننده پروگرام نویسی و یا دیتابیس.
3.آشنایی و دارا بودن مهارت کافی در استفاده از Ms Word, MS Excel, MS PowerPoint and MS Access
4. داشتن مهارت های ارتباطی، زبانی و نوشتاری و ارسال گزارش هفتوار
5. داشتن مهارت کافی در جمع آوری و تنظیم معلومات

لایحه وظایف هماهنگ کننده درج اطلاعات

2.  عنوان بست:
کارمند سیستم ملی مدیریت حوادث
NDMIS ریاست مرکز عملیات اضطرار
نوع بست: قراردادی
اداره: وزارت دولت درامور رسیدگی به حوادث
موقعیت: کابل
حداقل سند تحصیلی فوق بکلوریا به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
مهارت های لازم؛
1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه ماننده پروگرام نویسی و یا دیتابیس.
3.آشنایی و دارا بودن مهارت کافی در استفاده از
Ms Word, MS Excel, MS PowerPoint and MS Access
4. داشتن مهارت های ارتباطی، زبانی و نوشتاری و ارسال گزارش هفتوار
5. داشتن مهارت کافی در جمع آوری و تنظیم معلومات

لایحه وظایف کارمند ثبت اطلاعات سیستم ملی مدیریت حوادث

رهنمود ارسال اسناد و اوراق لازم برای بست های قراردادیNDMIS اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث که از طرف سازمان بین المللی مهاجرت IOM تمویل میگردد.
به اطلاع متقاضیان رسانیده میشود اینکه حین  ارسال اسناد درخواستی شان، موارد ذیل را در نظر بگیرید:
1. متقاضیان محترم میتوانند CV با اسناد تحصیلی، کاپی تذکره و تجارب کاری خویش را در یک فایل PDF نموده به ایمیل آدرس hr.andma02@gmail.com ارسال نمایید و یا به گونه حضوری به آمریت استخدام ریاست منابع بشری، اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث واقع سرک ملالی زیژنتون- شهرآرا تسلیم نمایید. در صورت که اسناد طور جداگانه ارسال گردد پذیرفته نمیشود
نوت:
CV متقاضیان از تاریخ اعلان بست الی 1400/04/12 پذیرفته میشود.

 

اطلاعیه هاAll announcements

Wed, May 25 2022 1:34 PM
Background image

 Warning!

Validity time : 25 up to 26 May 2022
:Possibility of Heavy Dust and wind gust  forecasted for the following provinces
Kunduz, mazar e sharif, Faryab, Badghis, Jawzjan, Herat, Farah, . . .