اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

rahyab
12

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عمومی رسانیده میشود ، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در نظر دارد انتقال 500 متریک تن گندم از ذخایر وزارت به ولایت دایکندی را تحت شماره داوطلبی (ANDMA/NCB/99/S-50)  شرکت خدمات لوژستیکی افغان سیگما دارنده جواز نمبر (35264) آدرس  گولایی حصه اول بلاک 75 مرکز کابل، به قیمت مجموعی مبلغ (1,970,000)  یک میلیون و نهٌ صدو هفتاد هزار افغانی اعطاء نماید، اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند؛ می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث واقع کوچه قصابی شهر نو کابل – افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.
با احترام
مطیع ا لله صافی
معاون مالی واداری وزارت دولت درامور رسیدگی به حوادث

More tenders

Sat, Jul 06 2019 3:02 PM
Background image

volunteer declaration of transferring the 2000 metric tone wheat to the Takhar Province ANDMA/NCB/98/S - 2

State Ministry for Disaster Management Authority will transfer 2000 metric tone wheat under the ANDMA/NCB/98/S - 2 volunteer number from Pulkhomry ensiling to the Disaster Department of . . .

Wed, Jul 03 2019 2:29 PM
Background image

Decision declaration for submitting contract

According to the second part of 43 logistic law, State Ministry for Disaster Management Authority will submit the contract of transferring 4000 metric wheat from the center ensiling in . . .

Tue, Jun 25 2019 11:59 AM کابل
Background image

 Announcement of transferring the 2000 metric tone wheat to the Takhar Province

ANDMA/NCB/98/S - 27Subject: volunteer announcement of transferring the 2000 metric tone wheat to the Takhar Province ANDMA/NCB/98/S - 27
In accordance with your usual partnership please . . .

Back to tenders