اعلان کاریابی: بست چهار مفتش مرکزی و ولایتی

rahyab
Tue, Jul 09 2019 1:11 PM
وظیفه

Publish Date

Closing Date

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه تطبیق اصلاحات اداری، و ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به  تعداد (5) بست کمبود مربوط اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، از طریق پروسه رقابت آزاد به  اعلان سپرده میشود

شرایط استخدام؛
بست چهارم مفتش مرکزی و ولایتی  مربوط آمریت تفتیش داخلی

درجه تحصیل:
 بکلوریا و به لیسانس رشته حقوق، شرعیات و اقتصاد ترجیح داده میشود
تجارب کاری: ( نوع و مدت زمان تجربه) یک سال مرتبط به وظیفه
مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت): پالیسی سازی، پلان گذاری اساسی، تحلیل و تجزیه پلانها، مدیریت ارتباطات، بلدیت کامل به قوانین و سایر مسایل حقوقی مرتبط به وظیفه، توانایی استفاده از پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه

لایحه وظایف

فورم کاریابی