اعلان داوطلبی

rahyab
55

Publish Date

Closing Date

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث پروژه تدارکات 114 قلم قرطاسیه باب و رنگ باب مورد ضرورت سال مال 1400 خویش را تحت شماره ANDMA./NCB/1400/G04  به داوطلبی  می سپارد بناً تمام داوطلبان واجد شرایط میتوانند از تاریخ نشر اعلان الی مدت 28 روز  تقویم، شرطنامه و مشخصات را در فلش خویش از آمریت تدارکات این وزارت واقع کوچه شفاخانه ملالی، مقابل برج شهرآرا در یافت نمایند.

تضمین آفر  مبلغ (90000) افغانی به صورت  تضمین بانکی اخذ میگردد.

More tenders

Sat, Jul 06 2019 3:02 PM
Background image

volunteer declaration of transferring the 2000 metric tone wheat to the Takhar Province ANDMA/NCB/98/S - 2

State Ministry for Disaster Management Authority will transfer 2000 metric tone wheat under the ANDMA/NCB/98/S - 2 volunteer number from Pulkhomry ensiling to the Disaster Department of . . .

Wed, Jul 03 2019 2:29 PM
Background image

Decision declaration for submitting contract

According to the second part of 43 logistic law, State Ministry for Disaster Management Authority will submit the contract of transferring 4000 metric wheat from the center ensiling in . . .

Tue, Jun 25 2019 11:59 AM کابل
Background image

 Announcement of transferring the 2000 metric tone wheat to the Takhar Province

ANDMA/NCB/98/S - 27Subject: volunteer announcement of transferring the 2000 metric tone wheat to the Takhar Province ANDMA/NCB/98/S - 27
In accordance with your usual partnership please . . .

Back to tenders