اخرین خبرها View all

0

جلالتمآبان رئیس کنفرانس، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای کاهش خطر پذیری، رؤسای محترم هیأت نمایندگی کشورهای عضو کنفرانس،…More