منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۷:۸
Background image

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن بست کمبود رتبه چهارم خویش را از طریق رقابت ازاد به اعلان گذاشته است

کارشناس آگاهی عامه (مربوط ریاست وقایه و کاهش خطر بست (4)

شرایط استخدام.

درجه تحصیل: حداقل لیسانس( به درجه تحصیل بالاتر ترجیح داده میشود

تجارب کاری:  حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

            مهارت ها:     دانش لسان انگلیسی و کمپیوتر ترجیح داده میشود

                  توانایی رهنمایی و کنترول اداره مربوط

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۰ - ۱۵:۱
Background image

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری  اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (۳) بست کمبود رتبه چهارم خویش را از طرق رقابت آزاد به اعلان کاریابی سپرده است.

تاریخ نشر  ۳  ثور ۱۳۹۸ 

  1. کارشناس تثبیت محلات آسیب پذیر (GIS) مربوط ریاست وقایه و کاهش خطر بست ۴ یک بست
    شرایط استخدام:
    درجه تحصیل: حداقل فوق بکلوریا به درجه تحصیل بالاتر ترجیح داده . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۷:۸

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن بست کمبود رتبه چهارم خویش را از طریق رقابت ازاد به اعلان گذاشته است

کارشناس آگاهی عامه (مربوط ریاست وقایه و کاهش خطر بست (4)

شرایط استخدام.

درجه تحصیل: حداقل لیسانس( به درجه تحصیل بالاتر ترجیح داده میشود

تجارب کاری:  حد اقل یک سال تجربه کاری . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۰ - ۱۵:۱
Background image

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری  اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (۳) بست کمبود رتبه چهارم خویش را از طرق رقابت آزاد به اعلان کاریابی سپرده است.

تاریخ نشر  ۳  ثور ۱۳۹۸ 

  1. کارشناس تثبیت محلات آسیب پذیر (GIS) مربوط ریاست وقایه و کاهش خطر بست ۴ یک بست
    شرایط استخدام:
    درجه تحصیل: حداقل فوق بکلوریا به درجه تحصیل بالاتر ترجیح داده . . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۰ - ۱۴:۵۷
Background image

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری  اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (۳) بست کمبود رتبه چهارم خویش را از طرق رقابت آزاد به اعلان کاریابی سپرده است.

کارشناس تثبیت محلات آسیب پذیر (GIS) (مربوط ریاست و قایه و کاهش خطر ) بست (4)

شرایط استخدام:

درجه  تحصیل: حداقل فوق بکلوریا ( به درجه تحصیل بالاتر ترجیح داده میشود)

تجارب کاری : حداقل . . .