وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری  اسلامی افغانستان در عرصه ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به تعداد (۳) بست کمبود رتبه چهارم خویش را از طرق رقابت آزاد به اعلان کاریابی سپرده است

ناپیژنده (not verified)
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۲:۴

Publish Date

Closing Date

 1. کارشناس تثبیت محلات آسیب پذیر (GIS) مربوط ریاست وقایه و کاهش خطر بست ۴ یک بست
  شرایط استخدام:
  درجه تحصیل: حداقل فوق بکلوریا به درجه تحصیل بالاتر ترجیح داده میشود
  تجارب کاری: حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
  مهارت ها: توانایی رهنمایی و کنترول اداره مربوط
  آشنایی با لسان انگلیسی و کمپیوتر
 2.  کارشناس آگاهی عامه مربوط ریاست وقایه و کاهش خطر ست ۴
  شرایط استخدام:
  درجه . . .
 3. کارشناس تثبیت محلات آسیب پذیر (GIS) مربوط ریاست وقایه و کاهش خطر بست ۴ یک بست
  شرایط استخدام:
  درجه تحصیل: حداقل فوق بکلوریا به درجه تحصیل بالاتر ترجیح داده میشود
  تجارب کاری: حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
  مهارت ها: توانایی رهنمایی و کنترول اداره مربوط
  آشنایی با لسان انگلیسی و کمپیوتر
 4.  کارشناس آگاهی عامه مربوط ریاست وقایه و کاهش خطر ست ۴
  شرایط استخدام:
  درجه . . .