تدویر جلسه مشورتی روی میکانیزم جدید همکاری امور ماین پاکی افغانستان

rahyab
Wed, Nov 24 2021 8:29 PM
News

کابل – چهار‌شنبه 4 عقرب 1400 / 19ربیع‌الثانی 1443
جلسه مشورتی پیرامون میکانیزم جدید همکاری میان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد (UNMAS)، با اشتراک محترم غلام غوث ناصری معین و سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، پاول هزلوپ، رئیس دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد(UNMAS) در افغانستان، محترم نصیر احمد امین رییس عمومی مالی و اداری نماینده‌گان دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد و روسای این وزارت تدویر یافت.
در این نشست معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، نقش دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد را در پاک‌سازی اراضی ملوث با ماین در کشور مهم و حیاتی دانسته و برنامه ماین روبی را یکی از جمله اولویت های امارت اسلامی افغانستان عنوان کرده و خواهان همکاری های بیشتر در بخش ماین روبی شد.
در همین حال پاول هزلوپ، رئیس دفتر خدمات ماین روبی سازمان ملل متحد در افغانستان، روی اهمیت برنامه ماین روبی صحبت نموده گفت: صحبت‌ها روی میکانیزم جدید همکاری میان ریاست انسجام و تطهیر ماین، دفتر UNMAS و تمویل کننده‌گان جریان دارد.
در این نشست طرفین پیرامون انتقال خدمات ماین پاکی، تقسیم مسوولیت‌ها، بودجه و هماهنگی میان دفتر اضطراری ملل متحد برای هماهنگی امور ماین پاکی و ریاست انسجام و تطهیر ماین بحث نمودند.
در اخیر جلسه معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، در کنار قدردانی از کارکردهای دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد درافغانستان گفت که افغانستان هنوز هم به ادامه‌ی کمک‌های جامعه‌ی جهانی در زمینه‌ی ماین‌پاکی نیاز دارد و ما خواهان همکاری های بیشتر جامعه جهانی می‌باشیم.
 

News

Latest news

Thu, Nov 04 2021 3:10 PM
Background image

Report on Climate Situation in Afghanistan

Climate change, from geopolitics to economics and migration, has profound effects on the lives of humans and other living things around the world.
Afghanistan produces very little (0.19. . .

Sat, Jul 10 2021 12:07 PM
Background image

Ground Wardag - Changha 17th-1400

The Department of Preparations against the incidents of Maidan Wardak province, once again, to different districts that have been displaced by families from war and insecurity, has been. . .

Thu, Jul 08 2021 12:08 PM
Background image

In Kunar province, non-food aid was done to 68 affected families.

- Changha 16th-1400
The preparatory department against the incidents of Kunar province, by Ghaziabad and Asmar districts to those 43 families who were affected by war and insecurity.. . .