جلسه اداری تحت ریاست معین مالی و اداری برگزار گردید،

rahyab
Thu, Jul 11 2019 1:08 PM
Deputy

جلسه اداری امروز 20 سرطان 1398 تحت ریاست مطیع الله صافی، معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، با اشتراک روسا و آمرین در سالن جلسات این اداره دایر گردید.
مطیع الله صافی معین مالی و اداری، برگزاری این نشست را جهت آگاهی روسا و آمرین وزارت از پیشرفت و جمع آوری اسناد محسوبی، بودجه، برنامه های تجلیل از صدمین سالگرد اسقلال کشور و برگزاری کنفرانس ملی کاهش خطرات در برابر حوادث طبیعی با اهمیت خوانده، از آنان خواست تا در زمینه تطبیق به موقع فعالیت ها توجه نمایند.
در این نشست رئیس پالسی و پلان، رئیس روابط بین الملل، رئیس مرکز علمیات حالات اضطرار، آمر تفیش داخلی و آمر اطلاعات و ارتباط عامه از پیشرفت کار در زمینه معلومات دادند.
آقای مطیع الله صافی در بخش جمع بندی این نشست تاکید روی پیشرفت کار نموده، همچنان هدایت های لازم را در زمینه ها به ریاست ها و آمریت های مربوطه دادند.

Latest news

Tue, Jul 09 2019 2:04 PM
Background image

The food, non-food and cash distribution program to the natural disasters afflicted people has been opened today.

Matiullah Safi, Finance and Admin Deputy Minister of State Ministry for Disaster Management while opening the program said: that the program was launched simultaneously in Kabul in the. . .

Mon, Jun 24 2019 5:15 PM
Background image

Meeting of the State Minister for Disaster Management Authority with Helmand governor

Najib Aqa Fahim, the State Minister for Disaster Management, in continue to his meeting with the governors, representatives of the people in the Wolesi Jirga and the members of the. . .

Mon, Jun 24 2019 5:10 PM
Background image

Meeting of the State Minister for Disaster Management Authority with the Faryab People's Representative in Senate

Najib Aqa Fahim, The State Minister for Disaster Management Authority, today has met the Senator Abdul Baqi Hashemi, representative of Faryab people in the Senate, in his office.

In. . .