اعلان کاریابی: بست هفت دریور

rahyab
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۸ - ۱۳:۴۶
کاریابی

Publish Date

Closing Date

به منظور تطبیق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه تطبیق اصلاحات اداری، و ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن به  تعداد (5) بست کمبود مربوط اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، از طریق پروسه رقابت آزاد به  اعلان سپرده میشود

بست هفتم دریور ریاست مالی واداری

شرایط استخدام:

  • سن کاندید از 18 کمتر و از 64 بیشتر نباشد
  • نداشتن سوابق جرمی
  • داشتن تصدیق صحی از وزارت صحت عامه
  • تجارب کاری: در صورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه در استخدام ترجیح داده میشود
  • به فارغان مراکز آموزشی فنی و حفروی ترجیح داده میشود
  • داشتن اخلاق نیکو و پسندیده
  • توانایی اجرا کار

لایحه وظایف

فورم کاریابی

تمام بست های اعلان شده