ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

استراتیژی ملی اداره

خلاصه ای از اقدامات اجرائیوی:

افغانستان با خطرات متعددی روبروی است و مهم ترین آنها عبارت است از: زمین لرزه، زمستان شدید، لغزش زمین، برف کوچ، سیل، همچنین خشکسالی و طوفان ریگی. مردم افغانستان در ۳۰ ولایت از جمله ۳۴ ولایت کشور مورد تهدید قرار گرفته اند، در سال ۲۰۱۴ جاری شدن سیل اثرات مخربی را به جا گذاشت. سیل در شمال افغانستان از ۲۴ الی ۳۰ ماه آپریل ۲۰۱۴ بیش از ۱۰۰۰۰ خانواده (۷۰۰۰۰ نفر) در سراسر ۱۰ ولایت شمالی، شمال شرقی و شمال غربی تحت تاثیر قرار داد و آواره ساخت. طی یک ارزیابی که صورت گرفت  ۴۵۰ نفر کشته ، ۲۱۴ نفر مجروح و بیشتر از ۸۰۰۰ خانه تخریب شده است.
ایجاد گروه حافظت از محیط زیست و مدیریت حوادث در پوهنتون کابل یکی از ……..

برای ادامه مطلب بالای لینک کلیک نمایید  ستراتیژی ملی حوادث ۲۰۱۵- ۲۰۱۹