ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

شرکای کاری


OCHA

بخشی از دبیرخانه سازمان ملل متحد بوده که هدف آن گرد هم آوردن فعالیت های بشری به منظور اطمینان از پاسخ منسجم به ش رایط اضطراری است . OCHA نیز تضمین می کند که طبق یک چارچوب مشخص هر بازیگر می تواند به تلاش های واکنش کلی کمک نماید.

  • ماموریت OCHA قرار ذیل است :
    بسیج و هماهنگ سازی موثر و اصولی عملکرد های انسانی در همکاری با بازیگران ملی و بین المللی به منظور کاهش
  • خسارات انسانی ناشی از
  • حوادث طبیعی و مواقع اضطراری.
  • مدافع حقوق مردم در مواقع قابل نیاز.
  • ارتقاء آمادگی و پیشگیری.
  • تسهیل کننده راه حل های پایدار ادامه مطلب ………..http://www.unocha.org/afghanistan

unicef به طور مداوم در افغانستان از سال ۱۹۴۹ کار مینماید که قدامت کاری این ارگان آنرا یکی از طولانی ترین خدمت گذارحامیان بین المللی به کشور میسازد. در طول ۶۰ سال گذشته unicef حقوق کودکان و زنان را در سراسر افغانستان ترویج داده و به منظور ایجاد خدمات اولیه کاراز جمله آموزش و پرورش، سلامت، تغذیه، حفاظت، آب و فاضلاب و بهداشت به کسانی که بیشتر نیاز دارد فعالیت نموده است. با مجهز سازی و توانمند سازی جوامع توسعه ظرفیت های ذاتی و منابع کشور, جامعه بین المللی فرصتی برای ترویج صلح و ثبات در افغانستان دارد. برنامه های unicef نقش مرکزیت را در عرصه این تلاش ها  دارد.
ادامه مطلب …………. http://www.unicef.org/afghanistan/

سازمان بین المللی مهاجرت
IOMماموریت است که در افغانستان در سال ۱۹۹۲ تاسیس شد و از ۲۱ سال حضور بی وقفه در کشور برخوردار است. IOM افغانستان یکی از بزرگترین رسالت در سراسر جهان با کسب هزینه آن در ۲۰۱۰ به ۷۰ میلیون دالر میرسد.در حال حاضر مامور اجرای پروژه های مختلف در سراسر کشور از طریق دفاتر خود در کابل، بدخشان، بلخ، بامیان، هرات، کندهار، کندز ننگرهار و پکتیا است. IOMمعاون سرپناه اضطراری آژانس راخلی کمیته دائمی (IASC) ،و گزینه مورد امداد غیر غذایی (NFI) در افغانستان میباشد. IOM همچنان رهبریت نیروی کاری آژانس داخلی برای افراد بیجاشده ناشی از حوادث طبیعی را به عهده دارد. همچنین عضو فعال تیم بشر دوستانه کشور (هماتوكريت) بوده که از نزدیک با سازمان های همکار از جمله

UNHCR و UNOCHA کار می کند.ادامه مطلب….. http://afghanistan.iom.int/ مراجعه نمایید

IMMAP، یک سازمان غیر انتفاعی: اطلاعات تخصص مدیریت (IM) ، پشتیبانی چند وجهی برای هماهنگی در سراسر بسیاری از پاسخ های بشردوستانه از طریق خدمات پیام رسانی فوری و هماهنگی، ظرفیت سازی، افزایش پشتیبانی، پروژه تخصصی و کنسرسیوم و توسعه از بهترین روش ها برای به اشتراک گذاری اطلاعات ،را ارائه می دهد.
ادامه مطلب ……… http://www.immap.org/

UNHCR در محوطه افغانستان بیش از ۳۰ سال بوده است. UNHCR، با ۱۲ دفتر فرعی، در کشور برای تسهیل بازگشت داوطلبانه ایجاد راه حل بادوام و ارائه کمک های اضطراری به تعارض ناشی از جمعیت داخل آواره ایفای وظیفه مینماید. منحیث یک آژانس رهبریت برای حفاظت و ارگان پناهنده در اوقات عاجل ، شرکای UNHCR با سازمان ملل کشور، سازمان های بین المللی و ملی و اعضای کلیدی در افغانستان برای حفظ آمادگی اضطراری و تضمین پاسخ های بشر دوستانه هماهنگ شده را به عهده دارد.

ادامه مطلب …….. http://www.unhcr.org/

برنامه جهانی غذا از سال ۱۹۶۳ در افغانستان در بخش های کمبود تغذیه ای،  آموزشی و محیط زیست ، و همچنین ارائه فرصت های امرار معاش به جمعیت غذايي کار مینمود. این سازمان در تمام ۳۴ ولایت فعالیت داشته، برنامه جهانی غذا تمرکز خود در سال های اخیر از کمک های اضطراری به بازسازی و بازیابی معطوف کرده است.

ادامه مطلب …….. http://www.wfp.org

آژانس هماهنگی بدن برای رهایی و توسعه افغانستان (َACBAR)
آژانس هماهنگی بدن برای رهایی و توسعه افغانستان یک نهاد ملی، ومستقل بوده
که یک بسته نرم افزاربرای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و شبکه های ملی و بین المللی در افغانستان را فراهم میسازد. فعالیت های این سازمان تمرکزبالای به اشتراک گذاری اطلاعات، هماهنگی، وکالت با اعضای سازمان های غیردولتی، دولت، سازمان ملل، اهدا کنندگان گسترده تر جامعه مدنی دارد. که همچنان زمینه حمایت از ظرفیت سازی برای اعضای خویش را فراهم می سازد.  این فعالیت ها توسط بخش های مختلف دبیرخانه مدیریت می شوند.

ادامه مطلب …..  http://www.acbar.org

جامعه هلال احمر افغانستان وابسته به فدراسیون بین المللی صلیب سرخ افغانستان و جوامع هلال احمر است. ARCS در اپریل سال ۱۹۳۴ تاسیس شد و کار های بشری گسترده در سراسر افغانستان انجام میدهد.این سازمان در درجه اول در پاسخ به حوادث و مراقبت های بهداشتی و جوانان متمرکز شده است.

ادامه مطلب …….   http://www.redcrescent.af